A Művelődés Háza és Könyvtára

A tornacsarnok után jobbra fordulunk, s a Kazinczy Ferenchez közeli kapun hagyjuk el az Iskolakertet. A kapun kilépve átmegyünk az úton, s a Comenius utcán haladunk tovább. Elsőként bal oldalon egy nagy épületet látunk egy kis parkkal előtte. Ez az un. Mudrány, mely Mudrány András jómódú birtokos adományából épült, a Kollégium diákjai számára. Az adományozó végrendeletében meghagyta, hogy egy közétkezdét emeljenek a diákságnak. Ez az épület a mai napig ezt a célt szolgálja. Egyszerre mintegy 400 diák tud benne kényelmesen étkezni. Egyenesen tovább haladva az Y elágazás után jobb kézre a zöldben Wass Albert emlékmű látható, melyet a helyi Wass Albert Kör saját erőből és kivitelezéssel állított a kiváló magyar íróra emlékezve. Mindössze 20-25 méter megtétele után a 2012-ben Uniós pályázati támogatással elkészült Térségi Járóbeteg Ellátó Központ és Rendelőintézet előtt vagyunk. Az egészségügyi központ után közvetlenül A Művelődés Háza és Könyvtára épületéhez értünk. Az épület sarkán jobbra fordulva megállunk a két Péterfy László által készített szobor között. A szobrok hatalmas, mintegy 8 méter magas talapzaton állnak. Szembe fordulva A Művelődés Háza és Könyvtárával, a jobb oldalin a nagyszentmiklósi leleten is látható, emberalakkal a karmai között felszállni készülő sast láthatjuk (Égberagadás) kőbe formázva, míg bal oldalt egy ágaskodó szarvas utal a Csodaszarvas legendára. Velünk szemben tehát Sárospatak 1983. március 26-án átadott, a város kulturális életének egyik meghatározó intézménye. Az épület tervezője ugyanaz a Makovecz Imre, akinek nevével sétánk során már többször találkoztunk. Amikor ezt a házat tervezte, már a szerves, vagy organikus építészet követője, s ez ezen a munkáján jól nyomon követhető. Munkája megkezdésekor már vallja, hogy egy épületet, vagy bármi mást egy adott környezetbe kell tervezni, s a környezethez illeszkedni kell a készülő alkotásnak. Ennek szellemében az akkor még Comenius Tanítóképző Főiskola épületegyüttese által meghatározott térbe komponálta meg ember arcú épületét. Ha jobban szemügyre vesszük a homlokzatot, egy emberi arc formáit fedezhetjük fel. Az erkély vonala a szemöldököt, alatta középen az orrot, kettő között pedig a szemeket fedezhetjük fel, melyek kifelé tekintve nyitottak a nagyvilág dolgaira, befelé pedig kíváncsian szemlélik a Házban történteket. Fokozva a dolgot, nézzük meg a két oldalt lefutó lépcsőket. Ha hátat fordítanak az épületnek és kitárják karjaikat, ugye milyen nagy a hasonlóság? Igen, ez a ház átadása óta tárt karokkal várja a vendégeket, s hogy legyen miért betérni ide, ezért dolgozik töretlen lendülettel az intézmény minden munkatársa. Átadása után, a nagyterem és a mellette lévő két kisebb oldalterem (pódium, próba) fakazettás mennyezete folytán a kultúra templomaként is emlegették az épületet. Megjelenése nagyon sok látogatót vonzott a városba, határokon belülről és kívülről egyaránt. Építészek jártak évekig csodájára Japántól Ausztráliáig annak eredményeként, hogy 1984-ben a világ építészei beválasztották az előző év 10 legérdekesebb épülete közé.  Feltétlen szólni kell az építés kapcsán a tervező mellett arról a Mezey Gáborról, aki belső építészként a ház berendezéseinek mintegy 85-90 százalékát tervezte. Igen ez a Ház 1983-ban azon ritka épületek közé tartozott, ahol a belső berendezés a külső megjelenéshez illő, egyedi tervek alapján került legyártásra. Köszönhető volt ez akkor a Makovecz – Mezey páros kiváló együttműködésének.

Az épületben ma egy intézményi keretben működik a közművelődési, a könyvtári és a mozi intézményegység. 450 férőhelyes színházterme a bérletes és egyéb színházi előadásokon túl zenei és táncos rendezvényeknek, tanácskozásoknak, a város intézményei legkülönbözőbb programjainak, valamint nemzeti és egyéb társadalmi ünnepeknek helyszíne. Éves szinten több mint 70 ezer ember fordul meg a Házban, ami figyelembe véve Sárospatak 12 ezres lakosságát, nem kevés. Az intézményben mintegy 15 művelődő közösség – szakkörök, klubok, amatőr művészeti együttesek – tartja rendszeresen foglalkozásait. Bodrog Néptáncegyüttese 1954-ben alakult, az elmúlt évtizedekben bejárta Európát, de volt Amerikában és Ázsiában is. Kamarakórusa 1968-tól működik, szintén megfordult Európa számos országában. 8kor Színháza hazafias műsoraival a Kárpát-medence magyarlakta területein és a hazai fellépéseken túl többször látogatott el Amerikába, illetve Kanadába is. A Művelődés Háza és Könyvtára saját rendezvényein túl társrendezője a város nagy fesztiváljainak, pl. Zempléni Fesztivál, Pünkösdi Szent Erzsébet Napok, de részese, sok esetben lebonyolítója valamennyi helyi nagyrendezvénynek.

Az épület 35 évvel az átadását követően több mint 2 milliárd forintból végre megkapja azt a felújítást, amellyel működése ismét hosszú évtizedekig biztosított lehet. 2018-tól a HÁZ zárva van és 2021-től végre új köntösben, de régi pompájával fogadhatja vendégeit.

Hátat fordítva a Háznak, az Eszterházy Károly Egyetem Comenius Campusának épületegyüttesét látjuk. A szemközti jobb szárnya az épületnek a 19. század első felében épült. Tíz évvel az önálló tanítóképzés sárospataki megindulása (1857) után, 1867-ben ebbe az egykori kaszárnyába költözhetett a Tanítóképezde. A meglévő épületet a 20. század elején Lechner Jenő és Varga László tervei alapján bővítették, melyre a sajátos nemzeti stílus, az un. észak-magyarországi reneszánszként is emlegetett pártázatos forma a jellemző. Az újonnan elkészült, s immár egységes épületben a képzés az 1913-14-es tanévben indult meg. Az egykori önálló Főiskola az 1990-es évek végén lezajlott nagy felsőoktatási integrációk során, 2000-ben lett a Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Kara, majd ezt követően került az egri egyetemhez.

A Főiskola a Makovecz térrel és A Művelődés Házával