Az Iskolakert

Kilépve a Kollégium kapuján, szemben az Iskolakert látható. A park helyén a 17. századig temető állt, majd ezután kapta meg a kollégium. Ma a nagyhírű iskola jeles diákjai, tanárai és patrónusai szobrai láthatók itt, valamint a gimnázium két internátusa. Mielőtt belépnénk a parkba, jobb kézre II. Rákóczi Ferenc egész alakos szobra látható, melyet Horváth Géza készített 1937-ben. Elindulva a fősétányon, balra Tompa Mihályt látjuk, aki diákja volt a kollégiumnak, majd a felvidéken volt lelkész. Tompa Mihály az 1848-49-es forradalom és szabadságharc bukását követő években allegorikus költeményeivel próbálta felrázni a reményt vesztett és hallgatásba burkolódzó költőket, írókat. Pl.:  A madár fiaihoz, A gólyához, stb. Tovább haladva Kazinczy Ferenc, a széphalmi vezér, a nyelvújító, majd a már említett Kossuth Lajos egész alakos szobra Marton László alkotása, majd Kazinczy Lajos, akit szoktak a 14. Aradi vértanúként is emlegetni. Őt Aradon okt. 25-én főbe lőtték. Balra Lorántffy Zsuzsanna, akinek szobra évtizedek óta a fiatalok találkozóhelye. Jobbra fordulva a sétányon Bessenyei György, a felvilágosodás költője, Kazinczy Gábor, majd Pécsi Sándor színművész, de látható itt Fáy András, „A haza mindenese” szobra csakúgy, mint Móricz, Csokonai, Tóth Ede, Erdélyi János, Komáromi János és mások szobrai. Tovább sétálva kiérünk a fák közül, s előttünk a híres Angol Internátus, melyet a 30-as években az emelt szintű angol nyelvoktatásban résztvevő diákok számára építettek. Balra tőlünk az Erdélyi Jánosról elnevezett kis kollégium. Jobbra fordulva a keskeny járdán előbb a vadonatúj sportcsarnok, majd az egykori tornacsarnok előtt haladunk el. Az épület a legrégebben épült tornaterem ma Magyarországon, ami sajnos ma már állapota miatt használaton kívül van. Korábbi tervek szerint itt kerülne kialakításra egy Sportmúzeum. Az Iskolakert felújítása 2019-ben elkezdődött.