Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ​​ 

A MEGYER-HEGYI TENGERSZEM VIA FERRATA-​​ ÉS MÁSZÓFAL HASZNÁLATÁNAK JOGOSULTSÁGI​​ FELTÉTELEIRŐL​​ 

 

A Megyer-hegyi Tengerszem (0878/2 hrsz.) területe​​ Sárospatak Város Önkormányzatának tulajdona. A hajdani malomkőbánya 1997 óta országos jelentőségű védett természeti terület, természetvédelmi kezelője az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság. A vonatkozó jogszabály szigorú feltételeket határozott meg a terület hasznosítására, az itt végezhető tevékenységekre vonatkozóan​​ a természetvédelmi terület kezelési tervében.

 

A 2020-ban a tulajdonos által​​ itt​​ megvalósított fejlesztések eredményeként létrejött via ferrata pályák és mászófalak használata is​​ természetvédelmi​​ és tulajdonosi​​ engedélyhez​​ kötött.​​ A mászólétesítmények​​ használatának​​ alapfeltétele​​ e két engedély megléte, ami a mászás legális lehetőségét biztosítja​​ a használók számára. A két engedély bármelyikének hiánya nem jogszerű használatot eredményez, aminek jogi következményei lehetnek.

 

A létesítmények üzemeltetése során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a látogatók számára egyszerű hozzáférést biztosítsunk a szükséges engedélyekhez, a legális és hivatalos használathoz,​​ a​​ sport- és szabadidős tevékenységekhez,​​ az​​ élményszerzéshez.​​ 

Az üzemeltető (Innovo-Patak NKft.)​​ BO/32/01258-5/2020. számon kapott​​ természetvédelmi engedélyt a létesítmények üzemeltetésére, ezzel egyidejűleg a tulajdonos megbízta a Kft-t az üzemeltetési feladatokkal​​ is, azaz​​ a Kft. számára​​ a tevékenységek végzéséhez tulajdonosi engedélyt adott.

 

Hogyan szerezhetünk a via ferrata és mászófalak használatához legegyszerűbben engedélyt?

 

  • A szükséges engedélyek​​ legegyszerűbben​​ a hivatalos üzemeltető​​ (és/vagy alvállalkozói)​​ helyben elérhető,​​ térítésköteles​​ szolgáltatásainak igénybevételével​​ (felszerelés bérlése, illetve túravezetés)​​ szerezhetők​​ meg. Ezzel a használó​​ „megváltja”​​ a pályák használatához szükséges​​ természetvédelmi​​ és tulajdonosi engedélyt,​​ jogosultságot. A szolgáltatások árait a helyszínen (Bányaközpontban) és az üzemeltető hivatalos honlapján (tengerszeminfo.hu) közzétett díjtábla közli.​​ Az ár változtatás jogát az Üzemeltető mindenkor fenntartja.

 

  • Azon használók számára, akik saját felszereléssel, tapasztalt mászóként veszik igénybe a pályákat, azok a legegyszerűbben támogató jegy vásárlásával juthatnak a szükséges engedélyekhez. A támogató jegy helyszínen történő​​ megvásárlásával a használó „megváltja” a pályák használatához szükséges természetvédelmi és tulajdonosi engedélyt,​​ jogosultságot.

 

  • Ha a használó a napi nyitvatartási időn túl szeretné a pályákat használni és nem óhajt helyben elérhető szolgáltatást igénybe venni, akkor lehetősége van arra, hogy a pályahasználat előtt a használók létszámának megfelelő darabszámú támogatójegyet vásárol előzetes átutalással (azaz, a használók száma X 500 Ft), ezzel mind a természetvédelmi, mind a tulajdonosi engedélyt megváltja. A pályahasználat az adott napra így válik legálissá.

 

Az engedélyek bonyolultabban is megszerezhetők

 

A​​ mászólétesítmények használatához szükséges​​ természetvédelmi​​ engedélyt magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek is megkaphatják az illetékes természetvédelmi hatóságnál kezdeményezett eljárás eredményeképpen, de ez nem mentesíti az adott személyt vagy szervezetet a tulajdonosi engedély beszerzésének kötelezettsége alól.​​ Az engedélykérelem hatósághoz történő​​ benyújtásáról az Üzemeltető hivatalból értesül, ezt követően​​ tájékoztatja a kérelmezőt a tulajdonosi engedély megszerzésének feltételeiről.

Az így engedélyt kérő magánszemélyek, de leginkább szakmai szervezetek, sportegyesületek egy kérelem alapján igényelhetnek tulajdonosi engedélyt, amennyiben a tulajdonos által előírt feltételeket teljesítik. A két engedély megszerzése után a magánszemélyek, a szervezetek tagjai megszerezték a mászólétesítmények használathoz szükséges engedélyeket, legálisan és törvényesen használják a pályákat.

 

Mindazok, akik valamelyik (azaz természetvédelmi​​ és​​ tulajdonosi) engedély nélkül használják a mászólétesítményeket, azok pályahasználata illegális, tehát közigazgatási eljárás keretében szankcionálhatók. A természetvédelmi engedély meglétét a kezelő természetvédelmi ellenőrei, a tulajdonosi engedély meglétét a tulajdonos, illetve megbízottjai (jelen esetben az üzemeltető) ellenőrizhetik.

 

A tulajdonosi engedély megszerzéséhez szükséges információk az üzemeltető hivatalos honlapján (tengerszeminfo.hu) elérhetők!

 

A VIA FERRATA ÉS MÁSZÓFALAK HASZNÁLATA​​ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS TULAJDONOSI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TEVÉKENYSÉG!

Használat előtt a részletekről tájékozódj​​ telefonon, e-mailben vagy a helyszínen a​​ Bányaközpontban!

 

 

 

A képen objektum látható

Automatikusan generált leírás

 

Innovo-Patak​​ 

Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.

3950 Sárospatak, Kossuth út 50.

e-mail:​​ info@tengerszeminfo.hu

mobil: +36 20/220-7026

https://tengerszeminfo.hu/

https://zoldutazas.com/