Házirend

A szolgáltatás igénybevételének, a „Megyer-hegyi​​ Vasalt Utak” használatának általános​​ szabályai​​ 

Házirend

 

Kérjük, hogy viselkedésetekkel, a szabályok betartásával​​ segítsétek, hogy minden vendégnek kellemes kikapcsolódásban legyen része!​​ Felhívjuk szíves figyelmeteket, hogy az alábbiak betartása szigorúan kötelező:

 • A „Megyer-hegyi​​ Vasalt Utak” használatának megkezdésével, a szolgáltatások igénybevételével tudomásul veszed a házirendet, az általános szerződési feltételeket és azokat magadra nézve kötelezően elfogadod az ismertetett biztonsági szabályokkal együtt. E szabályokat minden esetben be kell tartanod és másokkal is be kell​​ tartatnod!

 • Fokozottan​​ felhívjuk​​ figyelmeteket​​ a​​ Megyer-hegyi Vasalt Utak​​ használatának kockázatára, veszélyére és abból eredő esetleges sérülések következményeire!

 • A szabályokat be nem tartó, veszélyhelyzetet előidéző látogatókat az üzemeltető, az üzemeltető megbízottja a „Megyer-hegyi Vasalt Utak” területéről​​ kitilthatja!​​ Az​​ így​​ kitiltott​​ személy​​ kártérítésre​​ nem​​ tarthat​​ igényt. A szabályok megszegésének megállapítására kizárólag az​​ üzemeltető, az üzemeltető megbízottja jogosult – ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogadunk el.

 • A „Megyer-hegyi Vasalt Utak” használatát, szolgáltatásainkat mindenki a saját felelősségére​​ veheti​​ igénybe,​​ saját​​ és​​ mások​​ testi​​ épségére​​ vigyázva!​​ Kiskorú személy​​ a​​ vasalt​​ utakat​​ önállóan​​ nem​​ használhatja.​​ Kiskorú​​ vendégeink​​ testi épségéért, valamint az általuk esetlegesen okozott balesetekért/károkért a szülő/gondviselő​​ visel​​ felelősséget,​​ még​​ abban az​​ esetben​​ is,​​ ha​​ nincs​​ jelen. Utóbbi​​ esetben​​ felelőssége​​ elismerését​​ a​​ gondviselése​​ alatt​​ álló​​ kiskorúnak​​ a​​ Megyer-hegyi Vasalt Utak” területére történő elengedésével gyakorolja.

 • Felelőtlen, a „Megyer-hegyi Vasalt Utak” területén szolgáltató üzemeltetőknek fel nem róható magatartásból eredő károkért az üzemeltető(k) nem felel(nek)!

 • A rongáló, kárt okozó személy köteles megtéríteni az okozott​​ kárt!

 • A bekövetkezett balesetet/káreseményt mindenki köteles az üzemeltetőnek bejelenteni.​​ Az​​ esemény​​ kivizsgálásának​​ befejeztéig​​ sem​​ a​​ bejelentő,​​ sem​​ az​​ esemény bármely érintettje nem távozhat a „Megyer-hegyi Vasalt Utak” területéről!

 • Kérjük a szülőket és kísérőket, hogy a kiskorúak felügyeletéről gondoskodjanak, mert a bekövetkezett balesetekért és sérülésekért felelősséget nem​​ vállalunk!

A 18 éves életkor alatti gyermek a „Megyer-hegyi Vasalt Utakat” csak felnőtt felügyelet mellett használhatja. A szülő/gondviselő köteles gondoskodni róla, hogy az esetlegesen kísérőként érkező 14 éves életkor alatti gyermek​​ a​​ Megyer-hegyi Vasalt Utaktól” távol, biztonságos helyen tartózkodjon. Nyolc év alatt az utak használata nem ajánlott.

 • A „Megyer-hegyi Vasalt Utak” üzemeltetője értékmegőrzést nem vállal! Kérjük, hogy értékeitekre (pénztárca, telefon, szemüveg, ruházat, ékszerek) vigyázzatok! Kérjük, a talált tárgyakat az üzemeltetőnek, vagy megbízottjának adjátok át!​​ 

 

 • Dohányozni, gyújtóeszközt használni „Megyer-hegyi Vasalt Utak” területén és az azon kívül eső erdőben SZIGORÚAN​​ TILOS!

 • A „Megyer-hegyi Vasalt Utak” teljes területén a​​ szemetelés,​​ rongálás,​​ a berendezések szabálytalan használata​​ TILOS!

 • A​​ „Megyer-hegyi Vasalt Utak”​​ szolgáltatásait ittas, vagy kábítószer hatásai alatt álló személy NEM veheti igénybe!

 • A „Megyer-hegyi Vasalt Utak”​​ pályavonalán elvesztett tárgyaitokat csak az üzemeltető,​​ illetve a megbízottja segítségével kereshetitek​​ meg!

 

 • Az igénybevevők létszámáról az üzemeltető nyilvántartás vezet. A folyamatos használat érdekében az üzemeltető,​​ illetve megbízottja a folyamatos használat érdekében jogosult a használatot​​ átmenetileg​​ korlátozni és a vasalt utakat használni kívánó személyeknek​​ előzetes foglalás esetében​​ egy hónapon belül​​ időpontot adni.

 • Az első via ferrata túrán részt vevők számára kötelező a túravezető igénybevétele.​​ A Megyer-hegyi Vasalt Utak túravezetőin kívül más szervezet túravezetője csak előzetes egyeztetés ( időpontfoglalás ) után vezethet túrát.​​ 

 • A saját​​ felszerelés megfelelőségét az üzemeltető ellenőrizheti és a pálya használatát​​ -​​ nem megfelelő felszerelés esetén​​ -​​ megtilthatja.​​ 

 • Nyitva​​ tartás a​​ helyszínen​​ kihelyezett​​ és a honlapon szereplő​​ tájékoztató​​ szerint.

 

Jó szórakozást és kellemes kikapcsolódást kívánunk!

 

A képen objektum látható

Automatikusan generált leírás

 

Innovo-Patak​​ 

Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.

3950 Sárospatak, Kossuth út 50.

e-mail: innovo@sarospatak.hu

mobil: +36 20/220-7026

https://tengerszeminfo.hu/

https://zoldutazas.com/

 

 

Kérjük, vigyázz a természet és az épített környezet értékeire!